Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

enligt gällande Dataskyddsförordning

Personuppgiftsansvarig: Mora Elbyrå med org.nr 556071-9915

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på vår hemsida, används de enbart av Mora Elbyrå för förberedelse och administration av uppgifter och tjänster. Uppgifter till tredje part lämnas enbart ut vid registrering av ärenden till elnätsföretag såsom Ellevio. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom ansökande av ROT-avdrag hos Skatteverket.

Personuppgifter sparas i 7 år enligt gällande bokföringslag eller till dess att kunden begär radering av sina uppgifter. Alla kunder vars uppgifter finns registrerade har rätt att begära ett registerutdrag gällande vilka uppgifter som finns registrerade hos oss.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig, ofullständig eller missvisande uppgift.

Mora Elbyrå AB
Örjasvägen 7
792 36  Mora

Dessa uppgifter samlas in av Mora Elbyrå:

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt vid utförande av ROT-arbeten även personnummer, fastighetsbeteckning, bostadsrättens org.nr och lägenhetsnummer.

I samband med att du blir kund hos Mora Elbyrå samtycker du till att vi använder dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal till dig som kund med att leverera en tjänst eller vara.

Vid frågor gällande personuppgiftshantering kontakta oss på telefonnummer 0250-130 45 eller e-postadress info@moraelbyra.se