Om företaget

Om Mora Elbyrå

Mora Elbyrå har funnits i Mora sedan 1959. Till en början fanns verksamheten i lokaler på Millåkersgatan, företaget fortsatte sen till Fridhemsplan innan flytten gick upp till Örjastäppan i mitten av 80-talet. Där finns man än idag. I september 2013 övertogs Mora Elbyrå av nya ägare, Mikael Gustafsson, Anna-Karin Olmats och Per Boggby äger idag företaget. Alla ägarna har arbetat i Mora Elbyrås regi i minst 10 år, man har därför sina positioner naturligt inarbetade i företaget.

Information om Allmänna reklamationsnämnden

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

Vi tänker på miljön

Miljön är viktig för oss på Mora Elbyrå. Vi erbjuder tjänster som tar hänsyn till miljö och människa och inom våra ramar åstadkomma det bästa med de tekniska möjligheter som finns. Vår ambition är att uppnå de krav som ställs genom lagar och förordningar.

Vårt miljöarbete består av:

  • Att återvinna papper, kartong, plast, glas, metall och övrigt emballage.
  • Att minska pappersåtgången.
  • Att tillse att miljöfarligt avfall omhändertas på rätt sätt.
  • Att samordna leveranser och transporter så att onödiga transporter undviks.
  • Att beakta miljöaspekten vid all form av inköp.
  • Att säkerställa utvecklingen inom området så att vi är uppdaterade beträffande lagar, krav och standarder.
  • Att regelbundet se över verksamhetens påverkan på miljön i form av utsläpp, buller och avfall så att det kan kontrolleras och minimeras.