Mora Elbyrå har funnits i Mora sedan 1959. Till en början fanns verksamheten i lokaler på Millåkersgatan, företaget fortsatte sen till Fridhemsplan innan flytten gick upp till Örjastäppan i mitten av 80-talet. Där finns man än idag. I september 2013 övertogs Mora Elbyrå av nya ägare, Mikael Gustafsson, Anna-Karin Olmats och Per Boggby äger idag företaget. Alla ägarna har arbetat i Mora Elbyrås regi i minst 10 år, man har därför sina positioner naturligt inarbetade i företaget.

Vi tänker på miljön

Miljön är viktig för oss på Mora Elbyrå. Vi erbjuder tjänster som tar hänsyn till miljö och människa och inom våra ramar åstadkomma det bästa med de tekniska möjligheter som finns. Vår ambition är att uppnå de krav som ställs genom lagar och förordningar.

Vårt miljöarbete består av:
–        Att återvinna papper, kartong, plast, glas, metall och övrigt emballage.
–        Att minska pappersåtervinningen.
–        Att tillse att miljöfarligt avfall omhändertas på rätt sätt.
–        Att samordna leveranser och transporter så att onödiga transporter undviks.
–        Att beakta miljöaspekten vid all form av inköp.
–        Att säkerställa utvecklingen inom området så att vi är uppdaterade beträffande lagar, krav och standarder.
–        Att regelbundet se över verksamhetens påverkan på miljön i form av utsläpp, buller och avfall så att det kan kontrolleras och minimeras.

Behandling av personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordning

Personuppgiftsansvarig: Mora Elbyrå med org.nr 556071-9915

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på vår hemsida, används de enbart av Mora Elbyrå för förberedelse och administration av uppgifter och tjänster. Uppgifter till tredje part lämnas enbart ut vid registrering av ärenden till elnätsföretag såsom Ellevio. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom ansökande av Rot-avdrag hos Skatteverket.

Personuppgifter sparas i 7 år enligt gällande bokföringslag eller till dess att kunden begär radering av sina uppgifter. Alla kunder vars uppgifter finns registrerade har rätt att begära ett registerutdrag gällande vilka uppgifter som finns registrerade hos oss.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig, ofullständig eller missvisande uppgift.

Mora Elbyrå AB
Örjasvägen 7
792 36  Mora

Dessa uppgifter samlas in av Mora Elbyrå:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt vid utförande av ROT-arbeten även personnummer, fastighetsbeteckning, bostadsrättens org.nr och lägenhetsnummer.

I samband med att du blir kund hos Mora Elbyrå samtycker du till att vi använder dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal till dig som kund med att leverera en tjänst eller vara.

Vid frågor gällande personuppgiftshantering kontakta oss på telefonnummer 0250-130 45 eller e-postadress info@moraelbyra.se

 Information om Allmänna reklamationsnämnden

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

 

Vi samarbetar med:

¤ LVI- Produkter

LVI_CH_FC_2013

Vi är medlemmar i:

¤ EIO, Elektriska installatörsorganisationen

logo_notext

 

¤ ELRÄTT, för mer information se www.elratt.se

ELRATT_Logo_www

¤ Husakuten, Dalakraft. För mer information se www.dalakraft.se

 

 

Leverantörer:

Vi arbetar med de största elgrossisterna inom elbranschen. Bland annat Ahlsell, Elektroskandia, Storel och Solar.

                             AHLSELL 2014

elektroskandia_logo                                 logo