Storel logo 0_58_100_0Mora Elbyrå har funnits i Mora sedan 1959. Till en början fanns verksamheten i lokaler på Millåkersgatan, företaget fortsatte sen till Fridhemsplan innan flytten gick upp till Örjastäppan i mitten av 80-talet. Där finns man än idag. I september 2013 övertogs Mora Elbyrå av 4 st nya ägare: Leif Sparf, Arne Sparr, Mikael Gustafsson och Anna-Karin Olmats. Alla ägarna har arbetat i företaget minst 10 år, man har därför sina positioner naturligt inarbetade i företaget.

Vi tänker på miljön

Miljön är viktig för oss på Mora Elbyrå. Vi erbjuder tjänster som tar hänsyn till miljö och människa och inom våra ramar åstadkomma det bästa med de tekniska möjligheter som finns. Vår ambition är att uppnå de krav som ställs genom lagar och förordningar.

Vårt miljöarbete består av:
–        Att återvinna papper, kartong, plast, glas, metall och övrigt emballage.
–        Att minska pappersåtervinningen.
–        Att tillse att miljöfarligt avfall omhändertas på rätt sätt.
–        Att samordna leveranser och transporter så att onödiga transporter undviks.
–        Att beakta miljöaspekten vid all form av inköp.
–        Att säkerställa utvecklingen inom området så att vi är uppdaterade beträffande lagar, krav och standarder.
–        Att regelbundet se över verksamhetens påverkan på miljön i form av utsläpp, buller och avfall så att det kan kontrolleras och minimeras.

 Information om Allmänna reklamationsnämnden

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

 

Vi samarbetar med:

¤ LVI- Produkter

LVI_CH_FC_2013

Vi är medlemmar i:

¤ EIO, Elektriska installatörsorganisationen

logo_notext

 

¤ ELRÄTT, för mer information se www.elratt.se

ELRATT_Logo_www

¤ Husakuten, Dalakraft. För mer information se www.dalakraft.se

 

 

Leverantörer:

Vi arbetar med de största elgrossisterna inom elbranschen. Bland annat Ahlsell, Elektroskandia, Storel och Solar.

Storel logo 0_58_100_0

Storel logo 0_58_100_0                                                                 AHLSELL 2014

elektroskandia_logo                                 logo

Storel logo 0_58_100_0Storel logo 0_58_100_0